WGPA.0308-48/08                                                                  Zgorzelec, dnia 09.12.2008r.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC


Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości

o wydaniu  decyzji  Nr  20/2008 z dnia 08.12.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na przebudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej wraz z budową szybu windowego wewnątrz obiektu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (dz. nr 27/2 (Obr.VI, AM-1)).


Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi  Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.


Sporządziła: Adriana ŁapińskaZatwierdził: Karolina Boreczek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:09.12.2008 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:09.12.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:10