WGPA.0308-48/08                                              Zgorzelec, dnia 10.12.2008r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 


Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

 

 

o wszczęciu postępowania na wniosek Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynków Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych  im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu  wraz ze zmianą sposobu użytkowania  na Transgraniczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zgorzelcu przy ulicy Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 16 (dz. nr 1/ 2 (Obr. VIII, AM- 3).

 

 

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi  Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.
 


Sporządził: Dariusz Bem
Zatwierdziła: Karolina Boreczek

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:10.12.2008 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.12.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:10