WGPA.0308- 50/08                                             Zgorzelec, dnia  15.12.2008r.
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC


Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości

o wszczęciu postępowania na wniosek Pracowni Dokumentacji i Projektowania Zieleni „Park” mgr inż. Grażyna Polanica – Traczyńska, ul. Dzieci Wrześni 4/5m.5, 59-700 Bolesławiec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Parku Nadnyskiego wraz z łącznikiem pomiędzy Bulwarem Greckim i mostem im. Jana Pawła II w Zgorzelcu obejmującej budowę: dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów, instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia i małej architektury (dz. nr 10,3,9 (Obr.VII, AM-3), dz. nr 4/8,2,3 (Obr.VII, AM-2), dz. nr 3 (Obr.VII, AM-1), dz. nr 138 (Obr.IV, AM-4)).


Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi  Interesanta tut. Urzędu,     ul. Domańskiego 7.
 

Sporządził: Dariusz Bem

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:16.12.2008 16:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:15.12.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:08