OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
z dnia  15.12.2008r.

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717).
 
podaje się do publicznej wiadomości

o wydaniu decyzji nr 21/2008 z dnia 15.12.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej stacji bazowej NR "BT_33178_ZGORZELEC" operatora POLKOMTEL S.A. zlokalizowanej przy ulicy Pięknej 3/2 w Zgorzelcu (dz. nr 93 (Obr.IV, AM-3)).


Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. urzędu ul. Domańskiego 7.

 

 


Sporządziła: Adriana Łapińska

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzezelc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:18.12.2008 10:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:15.12.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:09