WGPA.0308-52/08                                             Zgorzelec, dnia 18.12.2008r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 


Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

 

 

 

 

 

podaje się do publicznej wiadomości


o wszczęciu postępowania na wniosek Zakładu Usług Inwestycyjno – Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz, ul. Zawidowska 4a, 59-800 Lubań, działającego z upoważnienia Gminy Miejskiej Zgorzelec w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Zgorzelcu przy ul. Karłowicza (dz. nr 7(Obr. V AM-3 i Obr.VI AM-2)).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi  Interesanta tut. Urzędu ul. Domańskiego 7.


Sporządziła: Adriana Łapińska

Zatwierdził: Zastępca Burmistrza Anatta Czułowska

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:19.12.2008 14:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:18.12.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:09