WGPA.0308-53/08                                           Zgorzelec, dnia 18.12.2008r.

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości

o wszczęciu postępowania na wniosek Pracowni Dokumentacji i Projektowania Zieleni „Park” mgr inż. Grażyna Polanica – Traczyńska, ul. Dzieci Wrześni 4/5m.5, 59-700 Bolesławiec, działającej z upoważnienia Gminy Miejskiej Zgorzelec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Placu im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Zgorzelcu w zakresie : układu komunikacyjnego, sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, oraz małej architektury ( dz. nr 8/1 ( Obr. VII AM-2)).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi  Interesanta tut. Urzędu,  ul. Domańskiego 7.


Sporządziła: Adriana Łapińska


Zatwierdził: Zastępca Burmistrza Anetta Czułowska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:19.12.2008 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:08