WGPA.0308- 55 /08                    Zgorzelec, dnia 29.12.2008r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

 

 

Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

o wszczęciu postępowania na wniosek FORNAX I Sp. z o. o. ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 110 kV dla wyprowadzenia mocy z zespołu elektrowni wiatrowych EW „Zgorzelec” do GPZ Zgorzelec w Zgorzelcu (dz. nr 1/8; 1/7; 1/5; 1/3 (Obr. XIII AM-1) ,dz. nr 27/3; 153; 89/3; 226/2(Obr. XIII AM-2), dz. nr 1; 121;76;120(Obr. VIII AM-1),dz. nr 53; 7/1; 7/3; 7/4; 7/5 (Obr. VIII AM-3 )).


Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.

 

 

Sporządził: Dariusz Bem

Zatwierdził:Zastępca Burmistrza Anetta Czułowska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:31.12.2008 07:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Bem
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:07