Informacja dotycząca udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Joanna Stankiewicz
Data publikacji:18.07.2013 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Stankiewicz
Data na dokumencie:18.07.2013
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:05.12.2013 10:51