NAZWA SPRAWY:  PRZYJMOWANIE UCZNIÓW NA KURS PRZYGOTOWAWCZY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO AUGUSTUM-ANNEN-GYMNASIUM W GӦRLITZ

 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa Wydziału – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Numer pokoju – 211 | II piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Numer telefonu: 75 77 59 942
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia: 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

wniosek o przyjęcie na kurs

3. Opłaty:

brak opłaty lub zwolnione z opłaty

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych chcących uczęszczać do Annen-Augustum-Gymnasium  w Görlitz organizowany jest kurs przygotowawczy z języka niemieckiego. W celu zapisania ucznia na kurs należy złożyć wniosek o przyjęcie - bezpośrednio w sekretariacie szkoły:
Augustum-Annen-Gymnasium
Annengasse 4
02826 Görlitz
w terminie wyznaczonym przez szkołę (wzory wniosków oraz termin ich składania zamieszczany jest każdego roku na stronie http://www.anne-augustum.de/pl).

Przyjmowanie uczniów do klasy I do Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz
Aby uczeń po ukończeniu szkoły podstawowej mógł kontynuować naukę w Annen-Augustum-Gymasium rodzice (prawni opiekunowie) ucznia klasy szóstej, powinni złożyć wypełniony czytelnie wniosek wraz z kopią świadectwa ukończenia klasy piątej oraz zestawieniem ocen za pierwsze półrocze klasy szóstej. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail agakorm@o2.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły. Termin składania wniosków oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej szkoły http://www.anne-augustum.de/pl .
Egzamin z języka niemieckiego w formie pisemnej i ustnej odbywa się w miesiącu marcu lub kwietniu każdego roku. Rekrutacja zakończona jest do 30 czerwca każdego roku.
Informacje na temat kursu języka niemieckiego, egzaminu wstępnego do szkoły oraz przebiegu kształcenia zamieszczone są na stronie http://www.anne-augustum.de/pl/profil-dwujezyczny.

7. Podstawa prawna:

Umowa międzynarodowa w sprawie współpracy przy organizacji dwunarodowego-dwujęzycznego niemiecko-polskiego profilu kształcenia w gimnazjum Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz.

8. Załączniki:

brak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjmowanie uczniów do Annen-Augustum-Gymnasium w Görlitz
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:15.09.2008 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.09.2008
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:05.02.2019 15:16