NAZWA SPRAWY:  ZMIANA PRZEZNACZENIA TERENU W MPZP

1. Miejsce załatwienia sprawy :

Nazwa Wydziału – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Numer pokoju – 08 | I piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Telefon – Naczelnik: 75 77 59 900 wew. 0164

Pozostałe telefony:  75 77 59 900 wew. 0165, 0166

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w MPZP.

Kserokopia mapy ewidencyjnej lub sytuacyjno- wysokościowej.

3. Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Informacja o zarejestrowaniu wniosku i numerze, pod jakim został zarejestrowany, jest udzielana w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku do Urzędu.
Termin sporządzenia zmiany planu miejscowego nie jest możliwy do  określenia.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

- za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;

- złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec lub drogą elektroniczną.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Załączniki:

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w MPZP- druk do pobrania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:29.01.2019 12:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:28.02.2022 09:36