NAZWA SPRAWY:  ZAŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA TERENU W MPZP

1. Miejsce załatwienia sprawy :

Nazwa Wydziału – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Numer pokoju – 08 | I piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Telefon – Naczelnik: 75 77 59 900 wew. 0164

Pozostałe telefony:  75 77 59 900 wew. 0165, 0166

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

 

2. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

3. Opłaty:

17 zł (słownie: siedemnaście złotych).

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie zaswiadczenia następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

- za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;

- złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec lub drogą elektroniczną.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

8. Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia- druk do pobrania.
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w MPZP
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:29.01.2019 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:28.02.2022 09:37