NAZWA SPRAWY:  WYPIS I WYRYS Z MPZP

1. Miejsce załatwienia sprawy :

Nazwa Wydziału – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Numer pokoju – 08 | I piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Telefon – Naczelnik: 75 77 59 900 wew. 0164

Pozostałe telefony:  75 77 59 900 wew. 0165, 0166

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”) 

 

2. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp.

3. Opłaty:

•            za wydanie wypisu:

a)  do 5 stron ………………………………………………..30 zł

b)  powyżej 5 stron………………………………………….50 zł

•            za wydanie  wyrysu:

a)  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4……………………………………….....................20 zł

b)  nie więcej niż  200 zł.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie wypisu i wyrysu następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

- za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres:  

Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury

 ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;

- złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec lub złożyć drogą elektroniczną.

7. Podstawa prawna:

Art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Załączniki:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu- druk do pobrania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:29.01.2019 12:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:28.02.2022 09:44