NAZWA SPRAWY:  WNIOSEK W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI MPZP

1. Miejsce załatwienia sprawy :

Nazwa Wydziału – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Numer pokoju – 08 | I piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Telefon – Naczelnik: 75 77 59 900 wew. 0164

Pozostałe telefony:  75 77 59 900 wew. 0165, 0166

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

 

2. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie postanowienia.

Wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej w ilości równej ilości właścicieli + 2.

3. Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie postanowienia następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. Tryb odwoławczy:

Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres:  Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec, drogą elektroniczną.

7. Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami.

8. Załączniki:

         Wniosek o wydanie postanowienia- druk do pobrania.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:29.01.2019 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:28.02.2022 09:38