NAZWA SPRAWY:  ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI MPZP

1. Miejsce załatwienia sprawy :

Nazwa Wydziału – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Numer pokoju – 08 | I piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Telefon – Naczelnik: 75 77 59 900 wew. 0164

Pozostałe telefony:  75 77 59 900 wew. 0165, 0166

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

 

2. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

3. Opłaty:

17 zł (słownie: siedemnaście złotych)

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres:  Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec, drogą elektroniczną

7. Podstawa prawna:

Art. 217 KPA , art. 48 ust. 3 pkt. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane

8. Załączniki:

         Wniosek o wydanie zaświadczenia- druk do pobrania.


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:29.01.2019 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:28.02.2022 09:37