BURMISTRZ MIASTA                         Zgorzelec, 12.01.2009r.

      ZGORZELEC

 

WGPA.0866 - 1/09       

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

 przestrzennego miasta Zgorzelec obszaru pomiędzy

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

a linią kolejową.  

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały nr 227/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec obszaru pomiędzy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego a linią kolejową.

Granicę terenu objętego zmianą studium przedstawiono na załączniku graficznym do  niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                         

 

 

                                                             Burmistrz Miasta Zgorzelec 

 

                                                                       Rafał Gronicz         

 

Sporządziła: Adriana Łapińska

Zatwierdziła: Karolina Boreczek                            

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:22.01.2009 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:06