WGPA.6733.2.2014                                         Zgorzelec, dn. 31 marca 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.)

 

 

 

 

podaje się do publicznej wiadomości
 

 

 

 

o wydaniu decyzji Nr 2/2014 z dnia 31 marca 2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie czterech placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego m.in. zielenią, placem zabaw, dodatkową zabudową gospodarczą i komunikacją wewnętrzną oraz ogrodzeniem działki w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP (dz. nr 1/6 (Obr. VIII, AM-3).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie czternastu dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7. 

 

 

 

 

 

 


Sporządziła: Anna Walotka


Zatwierdziła: Karolina Jakubowska

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:31.03.2014 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.03.2014
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 11:51