NAZWA SPRAWY: ZGŁOSZENIE ZGONU

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - (Uwaga- zmiana numerów telefonów obowiązuje od 25 lutego 2022r.)
Kierownik  USC - Grażyna Michta - parter pok. nr 4,  tel. 75 77 59 900 wew. 0144
Z-ca Kierownika USC - Dorota Fischer - parter  pok. nr 3, tel. 75 77 59 900 wew. 0145
Z-ca Kierownika USC - Dorota Augustyn- parter  pok. nr 2, tel. 75 77 59 900 wew. 0146

Pozostałe numery telefonów: 75 77 59 900 wew. 0147, 0148

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu wypełniona i podpisana przez lekarza stwierdzającego zgon,
 • dokument tożsamości osoby zmarłej (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, paszport itp.),
 • dokument tożsamości współmałżonka osoby zmarłej (jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim) - do wglądu,
 • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon- do wglądu.

3. Opłaty:

 • Zwolnione z opłaty skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Niezwłocznie

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Zgłoszenia  zgonu  należy dokonać  najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 • Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od dnia zgonu.
 • Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • pełnomocnik rodziny.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZGŁOSZENIE ZGONU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:23.01.2009 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Augustyn
Data aktualizacji:28.02.2022 08:49