NAZWA SPRAWY:  ZGŁOSZENIE URODZENIA

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - (Uwaga - zmiana numerów telefonów obowiązuje od 25 lutego 2022r.)
Kierownik  USC Grażyna Michta- parter pok. nr  4 tel. 75 77 59 900 wew. 0144
Z-ca Kierownika USC Dorota Fischer - parter pok. nr 3 tel. 75 77 59 900 wew. 0145
Z-ca Kierownika USC Dorota Augustyn - parter pok. nr 2 tel. 75 77 59 900 wew. 0146

Pozostałe numery telefonów: 75 77 59 900 wew. 0147, 0148

email: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
 • Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub odpisy wielojęzyczne wydane zgodnie z Konwencją nr 16 z dnia 8 września 1976r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. 2004.166.1735).

3. Opłaty:

 • Zgłoszenie urodzenia jest zwolnione z opłaty.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację terminu i godziny zgłoszenia urodzenia (stawienia się w Urzędzie Stanu Cywilnego) .
 • W przypadku matki dziecka o stanie cywilnym rozwiedziona, wdowa, do 300 dni od daty prawomocnego  rozwodu, zgonu męża - istnieje domniemanie ojcostwa dotychczasowego męża i nie jest możliwe uznanie dziecka przez ojca biologicznego. Domniemanie to może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w Sądzie Rejonowym.
 • Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
 • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
 • Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec dziecka lub matka.
 • Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.
 •  W przypadki uznania ojcostwa (gdy dziecko jest spoza małżeństwa) wymagana jest obecność obojga rodziców
 • Po zarejestrowaniu urodzenia z urzędu wydawany jest 1 bezpłatny, skrócony odpis aktu urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZGŁOSZENIE URODZENIA
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:23.01.2009 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Augustyn
Data aktualizacji:28.02.2022 08:48