Zgłoszenie urodzeniaKARTA W OPRACOWANIUNIEAKTUALNE !


Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów
poniedziałek, środa,czwartek w godz.7.30 - 15:30
wtorek w godz.7.30 - 17.00
piątek w godz. 7.30 - 14.00


Urząd Stanu Cywilnego tel. 75-77-59-935
parter, pokój nr 2


kierownik – Grażyna Michta tel.75-77-59-933
parter, pokój nr 4

zastępca - Dorota Fischer tel. 75-77-59-934
parter, pokój nr 3

E-mail usc@zgorzelec.com
Bezpłatna Infolinia 0 800 136 700


Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste obojga rodziców,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców,
  • w przypadku matki o stanie cywilnym „panna” – dowód osobisty oraz odpis aktu jej urodzenia,
  •  w przypadku matki o stanie cywilnym „panna”  i jednoczesnym uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca – dowody osobiste obojga rodziców oraz odpis aktu urodzenia matki dziecka,
  • w przypadku matki o stanie cywilnym „ rozwiedziona” - dowód osobisty oraz odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (uwaga !- do 300 dni od uprawomocnienia się wyroku o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód istnieje domniemanie ojcostwa dotychczasowego męża i nie jest możliwe uznanie przez ojca biologicznego; domniemanie ojcostwa może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa – w Sądzie Rejonowym),
  • w przypadku matki o stanie cywilnym „wdowa” - dowód osobisty, odpis aktu małżeństwa, oraz odpis aktu zgonu męża (uwaga!- do 300 dni od daty zgonu męża istnieje domniemanie ojcostwa dotychczasowego męża i nie jest możliwe uznanie przez ojca biologicznego; domniemanie to może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa – w Sądzie Rejonowym).


Miejsce złożenia dokumentów


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec
parter, pokój Nr 2


Informacje dodatkowe:

Rejestracji urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 14 dni od daty jego urodzenia.

W przypadku, gdy rejestrować  dziecko będzie osoba nie będąca jednym z rodziców, powinna ona posiadać w/w dokumenty oraz swój dowód osobisty i pisemne upoważnienie od rodziców ze wskazaniem imion dziecka ( oraz  imienia ojca gdy dziecko nie jest z małżeństwa).

Jeżeli rodzice dziecka urodzonego w Zgorzelcu zamieszkują poza terenem miasta lub gminy Zgorzelec, zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zameldowania jednego z rodziców.

Opłata skarbowa:

  • sporządzenie aktu urodzenia- zwolnione z opłaty
  • Po sporządzeniu aktu urodzenia  wydaje się 1 egz. skróconego aktu urodzenia -zwolniony z opłaty (każdy następny 22zł)


Termin załatwienia sprawy:

- Niezwłocznie.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie urodzenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Informację wytworzył:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2009 14:41