Zgłoszenie urodzenia

ZGŁOSZENIE URODZENIA

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Domańskiego  7

59-900 Zgorzelec parter , pokój  Nr 2  .

Urząd Stanu Cywilnego  -  tel. 75 77-59-935  parter, pokój nr 2

 

 

Wydział  przyjmuje  interesantów

poniedziałek, środa, czwartek  w godz. 7.30 – 15.30

wtorek w godz. 7.30-17.00

piątek w godz.  7.30-14.00

 

Kierownik USC – Grażyna Michta     tel. 75 77-59-933   parter, pokój nr4

Z-ca Kierownika USC   D.Fischer      tel 75 77 59 934     parter, pokój nr3

 

e-mail  *usc@zgorzelec.com

Bezpłatna Infolinia    (   0 800 136 700)

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Niezwłocznie.

( Prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację terminu i godziny zgłoszenia urodzenia)

 

UWAGI:

  1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
  2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
  3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

           - ojciec dziecka lub matka, oraz pełnomocnik

 

(W przypadku matki o stanie cywilnym rozwiedziona, wdowa - do 300 dni od daty prawomocnego  rozwodu, zgonu istnieje domniemanie ojcostwa dotychczasowego męża i nie jest możliwe uznanie dziecka przez ojca biologicznego, domniemanie to może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa – w Sądzie Rejonowym).

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
  2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 

OPŁATY:

Zgłoszenie urodzenia jest zwolnione z opłaty.

1 egzemplarz odpis aktu  jest wydawany z urzędu, po zarejestrowaniu aktu urodzenia, bez pobierania opłaty skarbowej.

Następne  odpisy podlegają opłacie skarbowej w wys.22zł-odpis skrócony, 33-zł odpis zupełny płatne w

kasie tut. Urzędu lub  na konto: Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie urodzenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Informację wytworzył:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2009 14:41