NAZWA SPRAWY:  POWRÓT DO NAZWISKA POPRZEDNIEGO PO ROZWIĄZANIU MAŁŻEŃSTWA

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - (Uwaga zmiana numerów telefonów obowiązuje od 25 lutego 2022r.)
Kierownik USC - Grażyna Michta - parter  pok. nr 4 , tel. 75 77 59 900 wew. 0144
Z-ca Kierownika USC -Dorota Fischer - parter  pok. nr 3, tel. 75 77 59 900 wew. 0145
Z-ca Kierownika USC - Dorota Augustyn - parter  pok. nr 2, tel. 75 77 59 900 wew. 0146

Pozostałe numery: 75 77 59 900 wew. 0147, 0148

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa - do wglądu.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

3. Opłaty:

 • 11zł.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • W celu złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa  prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację terminu i godziny.
 • W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe  nazwisko, może poprzez złożenie  oświadczenia do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 • Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ROZWIĄZANEGO MAŁŻEŃSTWA
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:23.01.2009 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Augustyn
Data aktualizacji:28.02.2022 08:54