OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Zgorzelec

z dnia 07 kwietnia 2014 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
    Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 849 , 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz.179 i 180) oraz Uchwały Nr 259/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Zgorzelec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Nr 407/2014 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 marca 2014 r w sprawie zmian uchwały nr 259/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 listopada 2012 r w sprawie podziału Miasta Zgorzelec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, oraz Uchwały Nr 408/2014 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r Burmistrz Miasta podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący:


Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anetta Adamowicz
Data publikacji:16.04.2014 10:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anetta Adamowicz
Data aktualizacji:25.04.2014 12:02