NAZWA SPRAWY:  DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa Wydziału – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Numer pokoju – 211 | II piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Numer telefonu: 75 77 59 900 wew. 0180
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

wniosek o dofinansowanie do studiów/ kursu kwalifikacyjnego - druk do pobrania

3. Opłaty:

Brak opłaty lub zwolnione z opłaty

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec lub drogą elektroniczną.

Wysokość środków z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, sposób podziału środków oraz formy objęte dofinansowaniem określa Uchwała Rady Miasta Zgorzelec w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na dany rok.

Spośród różnych form doskonalenia, dofinansowanie opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za dany rok akademicki oraz opłat za kursy kwalifikacyjne w danym roku, przyznawane jest na wniosek nauczyciela, skierowany do Burmistrza Miasta. Termin składania wniosków, wymagane dokumenty, maksymalną kwotę dofinansowania, warunki jakie należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie oraz kierunki w pierwszej kolejności objęte dofinansowaniem określa ww. uchwała.

Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec w zakładce Prawo lokalne oraz w załączniku poniżej.

7. Podstawa prawna:

Art. 70a ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

8. Załączniki:

  • Wniosek o dofinansowanie do studiów/ kursu kwalifikacyjnego
  • Uchwała Rady  Miasta Zgorzelec w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
  • Wzór umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • Klauzula informacyjna - doskonalenie zawodowe nauczycieli

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bożena Konarzewska
Data publikacji:03.02.2021 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.02.2021
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:18.03.2022 13:09