NAZWA SPRAWY: ZMIANA IMIENIA DZIECKA ( w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu)

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - (Uwaga zmiana numerów telefonów obowiązuje od 25 lutego 2022r.)
Kierownik USC Grażyna Michta pok. nr 4 parter, 75 77-59-900 wew. 0144
Z-ca Kierownika USC Dorota Fischer pok. nr 3 parter, tel. 75 77 59 900 wew. 0145
Z-ca Kierownika USC Dorota Augustyn pok. nr 2 parter, 75 77 59 900 wew. 0146

Pozostałe numery telefonów: 75 77 59 900 wew. 0147, 0148

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • Dokumenty tożsamości rodziców (do wglądu).
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

3. Opłaty:

 • 11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
 • Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia.
 • Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
 • Oświadczenie o zmianie imienia dziecka może być złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA IMIENIA DZIECKA (6M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:23.01.2009 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Augustyn
Data aktualizacji:28.02.2022 08:45