WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB INNYCH ZAŚWIADCZEŃ

NAZWA SPRAWY: WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB INNE ZAŚWIADCZENIA

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu -
Kierownik 75 77-59-933
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 934
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 935

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 0 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek: o wydanie odpisu skróconego / zupełnego/ skróconego wielojęzycznego aktu urodzenia lub małżeństwa lub zgonu (do pobrania), o wydanie innego zaświadczenia,
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
 • do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.

3. Opłaty:

 • 22 zł opłata skarbowa za odpis skrócony,
 • 22 zł opłata skarbowa za odpis skrócony wielojęzyczny,
 • 33 zł  opłata skarbowa za odpis zupełny,
 • 24 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • 26 zł  opłata skarbowa za inne zaświadczenia,
 • 38 zł opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • W PRZYPADKU ODPISÓW AKTÓW:
  • do 7 dni (jeżeli zdarzenie: urodzenie, ślub, zgon, nastąpiły na terenie miasta lub gminy Zgorzelec)
  • do 10 dni (jeżeli zdarzenie: urodzenie, ślub, zgon miało miejsce poza gminą Zgorzelec (zlecamy zadanie do USC, które sporządziło akt. Za termin odpowiada USC właściwe dla sporządzenia aktu).

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone, skrócone wielojęzyczne aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia.
 • Podmiotami uprawnionymi do uzyskania odpisów i zaświadczeń są  osoby, których akty dotyczą, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Do odbioru zaświadczenia o stanie cywilnym uprawniona jest osoba, której zaświadczenie dotyczy.
 • Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB INNYCH ZAŚWIADCZEŃ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Informację wytworzył:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2009 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
31.01.2019 13:54 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
31.01.2019 07:58 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
31.01.2019 07:55 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 12:23 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 11:52 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
21.01.2019 11:25 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
28.11.2018 10:31 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
15.11.2018 10:17 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO -
ZUPEŁNEGO - SKRÓCONEGO WIELOJĘZYCZNEGO"

(Dorota Fischer)
15.11.2018 10:16 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisów z aktów:
urodzenia/małżeństwa/zgonu

(Dorota Fischer)
15.11.2018 10:15 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
16.02.2017 09:38 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisów z aktów
(urodzenia - małżeństwa - zgonu).pdf

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:38 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisów z aktów:
urodzenia/małżeństwa/zgonu"

(Dorota Fischer)
25.08.2016 09:45 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:45 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisów z aktów
(urodzenia - małżeństwa - zgonu).pdf"

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:45 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisów z aktów
(urodzenia - małżeństwa - zgonu).pdf

(Dorota Augustyn)
19.08.2016 11:44 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 11:20 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 09:16 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:46 aktualizacja (Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:45 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisów z aktów
(urodzenia - małżeństwa - zgonu).pdf"

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:43 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisów z aktów
(urodzenia - małżeństwa - zgonu)

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 09:51 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.03.2015 11:28 Edycja dokumentu AKTUALIZACJA (Dorota Augustyn)
16.09.2013 08:04 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:13 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:13 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisów z aktów
(urodzenia - małżeństwa - zgonu)"

(Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:12 Usunięto załącznik wniosek 1# (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:22 zmiana wniosku (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:22 Dodano załącznik "wniosek 1#" (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:00 Usunięto załącznik PODANIE o odpis.rtf
(Dorota Augustyn)
24.09.2012 14:15 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
13.04.2012 10:29 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
05.10.2011 08:44 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
05.10.2011 08:44 Dodano załącznik "PODANIE o odpis.rtf"
(Dorota Augustyn)
07.04.2009 18:16 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.01.2009 12:58 Utworzenie dokumentu. (Dorota Augustyn)