Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień na 25 maja 2014 r.1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 5 maja 2014 r.

2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014 r.

3. Termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014 r.

5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a upływa w dniu 12 maja 2014 r.


    Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach  pracy Urzędu Miasta Zgorzelec.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anetta Adamowicz
Data publikacji:28.04.2014 09:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anetta Adamowicz
Data aktualizacji:28.04.2014 10:00