Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie  Braille’a .

    Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie  Braille’a  w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony Burmistrzowi Miasta Zgorzelec najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 12 maja 2014 r.
         Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy. W dniu głosowania obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

    W Urzędzie Miasta Zgorzelec w Punkcie Obsługi Interesanta dostępna jest informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych pisana w  alfabecie Braille’a .

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a .
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anetta Adamowicz
Data publikacji:28.04.2014 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anetta Adamowicz
Data aktualizacji:28.04.2014 09:54