WGPA. 1430.8.2014                                  Zgorzelec, dnia 28 kwietnia 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Zgorzelec

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosownie do § 7 ust. 6 Uchwały Nr 196/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

 

 

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

 

 

 

 

 

o przyznaniu z Budżetu Miasta Zgorzelec na 2014r. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (II tura) dla:
 
1. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Piłsudskiego 10 w Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji frontowej, wymianie połaci dachowej i wymianie obróbek blacharskich budynku położonego przy ulicy Piłsudskiego 10 w Zgorzelcu w wysokości do kwoty: 108.040,94 zł (słownie: sto osiem tysięcy czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze).
 
2. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 73 Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na rekompozycji i termomodernizacji elewacji budynku położonego przy ulicy Daszyńskiego 73 w Zgorzelcu w wysokości do kwoty: 128.119,56 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy). 

 

 

  

 


                                                                    Burmistrz Miasta Zgorzelec
                                                                    Rafał Gronicz

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:28.04.2014 10:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.04.2014
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 11:51