WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.

NAZWA SPRAWY: WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu -
Kierownik 75 77-59-933
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 934
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 935

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 0 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

  • oryginalny zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego
  • wierzytelne tłumaczenie na język polski (nie dotyczy odpisów aktów wydanych na drukach wielojęzycznych zgodnie z konwencją nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu dnia 08.09.1976r.  (Dz.U. 2004, 166. 1735)

3. Opłaty:

  • 50-zł za odpis zupełny

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • Niezwłocznie

5. Tryb odwoławczy:

  • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

  • osobiście (sugerujemy telefoniczą rezerwację terminu),
  • korespondencyjnie ( sugerujemy wcześniejsze uzgodnienie składanych dokumentów, np. drogą mailową).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Informację wytworzył:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2009 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
31.01.2019 13:53 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
29.01.2019 12:25 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 12:24 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 12:07 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 11:48 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
21.01.2019 11:24 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
28.11.2018 10:31 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
15.11.2018 09:52 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
13.11.2018 13:29 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
13.11.2018 13:28 Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU
CYWILNEGO ZAGRANICZNEGO AKTU ZGONU"

(Dorota Fischer)
13.11.2018 13:28 Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU
CYWILNEGO ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA"

(Dorota Fischer)
13.11.2018 13:28 Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU
CYWILNEGO ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA"

(Dorota Fischer)
13.11.2018 13:24 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

(Dorota Fischer)
13.11.2018 13:24 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie urodzenia do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

(Dorota Fischer)
13.11.2018 13:24 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa

(Dorota Fischer)
14.02.2018 12:25 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
16.02.2017 09:32 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa.pdf

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:32 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie urodzenia do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
urodzenia.pdf

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:31 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa"

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:31 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia"

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:31 Dodano załącznik " Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu"

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:29 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf

(Dorota Fischer)
25.08.2016 09:44 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:44 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf"

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:44 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia.pdf"

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:44 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa.pdf"

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:43 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa.pdf

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:43 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie urodzenia do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
urodzenia.pdf

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:43 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.docx

(Dorota Augustyn)
19.08.2016 12:04 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
19.08.2016 12:04 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.docx"

(Dorota Augustyn)
19.08.2016 12:03 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf

(Dorota Augustyn)
19.08.2016 11:40 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 09:11 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:49 aktualizacja (Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:49 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf"

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:48 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia.pdf"

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:48 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa.pdf"

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:47 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:47 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:47 Usunięto załącznik wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 09:47 aktualizacja (Dorota Augustyn)
23.03.2015 11:26 Edycja dokumentu AKTUALIZACJA (Dorota Augustyn)
16.09.2013 08:04 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:11 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:09 Dodano załącznik "wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu"

(Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:09 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa"

(Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:09 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia"

(Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:02 Usunięto załącznik wniosek1# (Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:02 Usunięto załącznik wniosek2# (Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:02 Usunięto załącznik wniosek3# (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:21 zmiana wniosku (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:21 Dodano załącznik "wniosek3#" (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:21 Dodano załącznik "wniosek2#" (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:21 Dodano załącznik "wniosek1#" (Dorota Augustyn)
21.02.2013 08:59 Usunięto załącznik WPISANIE AKTU
MAŁŻEŃSTWA-PODANIE.doc

(Dorota Augustyn)
21.02.2013 08:59 Usunięto załącznik WPISANIE AKTU URODZENIA - PODANIE.pdf
(Dorota Augustyn)
21.02.2013 08:59 Usunięto załącznik WPISANIE AKTU ZGONU-WNIOSEK.doc
(Dorota Augustyn)
24.09.2012 14:13 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
13.04.2012 10:28 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
05.10.2011 08:33 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
05.10.2011 08:33 Dodano załącznik "WPISANIE AKTU ZGONU-WNIOSEK.doc"
(Dorota Augustyn)
05.10.2011 08:33 Dodano załącznik "WPISANIE AKTU URODZENIA - PODANIE.pdf"
(Dorota Augustyn)
05.10.2011 08:33 Dodano załącznik "WPISANIE AKTU MAŁŻEŃSTWA-PODANIE.doc"
(Dorota Augustyn)
07.04.2009 18:14 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.01.2009 13:02 Utworzenie dokumentu. (Dorota Augustyn)