NAZWA SPRAWY: WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - (Uwaga zmiana numerów telefonów obowiązuje od 25 lutego 2022r.)
Kierownik USC Grażyna Michta pok. nr 4 parter, tel. 75 77-59-900 wew. 0144
Z-ca Kierownika USC Dorota Fischer pok. nr 3 parter, tel. 75 77 59 900 wew. 0145
Z-ca Kierownika USC Dorota Augustyn pok. nr 2 parter, tel. 75 77 59 900 wew. 0146

Pozostałe numery telefonów: 75 77 59 900 wew. 0147, 0148

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

  • oryginalny zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego
  • wierzytelne tłumaczenie na język polski (nie dotyczy odpisów aktów wydanych na drukach wielojęzycznych zgodnie z konwencją nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu dnia 08.09.1976r.  (Dz.U. 2004, 166. 1735)

3. Opłaty:

  • 50-zł za odpis zupełny

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • Niezwłocznie

5. Tryb odwoławczy:

  • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

  • osobiście (sugerujemy telefoniczą rezerwację terminu),
  • korespondencyjnie ( sugerujemy wcześniejsze uzgodnienie składanych dokumentów, np. drogą mailową).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:23.01.2009 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Augustyn
Data aktualizacji:28.02.2022 08:39