WGPA.1430.9.2014                                                Zgorzelec, 05 maja 2014r.


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości


o wydaniu decyzji Nr 3/2014 z dnia 05 maja 2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej- punktów poboru wody na Cmentarzu Komunalnym w Zgorzelcu  wraz z doprojektowaniem nowych punktów poboru wody według aktualnych i przewidywanych w przyszłości potrzeb (dz. nr 1/1 (Obr. VIII, AM-5), dz. nr 1/3 i 1/11 (Obr. VIII, AM-2)).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie czternastu dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.

Sporządziła: Anna Walotka


Zatwierdziła: Karolina Jakubowska

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:05.05.2014 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.05.2014
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 11:51