NAZWA SPRAWY: ZMIANA IMIENIA I/LUB NAZWISKA

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu -
Kierownik 75 77-59-933
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 934
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 935

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 0 800 136 700


2. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska (do pobrania),
  • dokument tożsamości- do wglądu.

3. Opłaty:

  • 37 zł za wydaną decyzję w spr. zmiany imienia i nazwiska.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki( do 30 dni).

5. Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie składa się  do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem kierownika USC w Zgorzelcu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz.U.2016.10)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA IMIENIA I /LUB NAZWISKA
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:23.01.2009 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Fischer
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Łukasz Relich
Data aktualizacji:31.01.2019 13:50