WGPA.1430.14.2014                                  Zgorzelec, dnia 28 maja 2014r.


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC


Stosownie  do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.)

 
podaje się do publicznej wiadomości


o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy HVAC-INSTALACJE Michał Kaczmarczyk, ul. Osiedlowa 30/4, Zaręba, 59-800 Lubań, działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, Zakład w Zgorzelcu, ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec w sprawie:

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na odcinku od istniejącej sieci gazowej DN100, zlokalizowanej na terenie dz. nr 7/5 (Obr. VIII, AM-3) w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP w kierunku torów kolejowych (dz. nr 7/5 (Obr. VIII, AM-3), 45 (Obr. VIII, AM-1) i 1/10 (Obr. VIII, AM-2)).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.


Sporządziła: Anna Walotka
Zatwierdziła: Karolina Jakubowska
 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:28.05.2014 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.05.2014
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 11:49