Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

NAZWA SPRAWY: Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 015 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 931; 75 7759 930
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

  • Osoba zainteresowana składa podanie o wydanie zezwolenia jednorazowego.
    Do podania należy dołączyć:
    • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za zezwolenie.

3. Opłaty:

  • Opłatę  za jednorazowe zezwolenie wnosi się na rachunek gminy nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 przed wydaniem zezwolenia  w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • nie później niż w ciągu  miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

5. Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity;  Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Sylwia Stockinger
Data na dokumencie:06.02.2014
Data publikacji:06.02.2014 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.02.2019 11:23 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
15.02.2019 11:22 Dodano załącznik "Druk" (Sylwia Stockinger)
15.02.2019 11:21 Usunięto załącznik Druk (Sylwia Stockinger)
14.02.2019 11:36 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
05.02.2019 10:31 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
31.01.2019 13:45 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 09:11 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 08:34 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 08:34 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
13.12.2018 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:11 Dodano załącznik "Druk" (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:07 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:06 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

(Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:52 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:51 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"

(Sylwia Stockinger)
28.06.2016 11:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
24.06.2016 11:54 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
21.10.2015 13:23 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
31.03.2015 16:38 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:54 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:28 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 12:08 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:15 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:11 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
09.05.2012 12:37 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:45 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:41 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:39 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaz napojów alkoholowych

(Sylwia Stockinger)
11.10.2011 16:45 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.10.2011 16:45 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz
napojów alkoholowych "

(Józefa Kozłowska)
02.03.2009 13:13 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
02.03.2009 13:07 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
07.10.2008 11:07 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
15.09.2008 11:57 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)