NAZWA SPRAWY: Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 015 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu 

Naczelnik Wydziału 75 77 59 900 wew. 0125

ewidencja działalności gospodarczej 75 77 59 900 wew. 0136, wew. 0137
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

  • Osoba zainteresowana składa podanie o wydanie zezwolenia jednorazowego.
    Do podania należy dołączyć:
    • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za zezwolenie.

3. Opłaty:

  • Opłatę  za jednorazowe zezwolenie wnosi się na rachunek gminy nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 przed wydaniem zezwolenia  w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • nie później niż w ciągu  miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

5. Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity;  Dz. U. z 2021r., poz. 1119 z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm./

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:06.02.2014 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.02.2014
Informację aktualizował:old_Arkadiusz old_Czuchaj
Data aktualizacji:28.02.2022 08:27