Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawę załatwia:

 

Wydział Podatków i Opłat
ul. Domańskiego 7

 

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałek, środę, czwartek 
w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek w godzinach od  7:30 do 17:00
piątek w godzinach od  7:30 do 14:00

 

Naczelnik Wydziału - Beata Zubik
tel. 75-77-59-910, parter, pokój nr 13

 

Wydział Podatków i Opłat

tel. 75-77-59-930; 931 I piętro, pokój nr 015

 

Bezpłatna Infolinia (0 800 136 700)

 

e- mail z.laskarzewska@zgorzelec.com

 


Wymagane dokumenty:

Osoba zainteresowana składa podanie o wydanie zezwolenia jednorazowego.

Do podania należy dołączyć:

  • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za zezwolenie.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
 
Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/


Opłaty:

Opłatę  za jednorazowe zezwolenie wnosi się na rachunek gminy nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 przed wydaniem zezwolenia  w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.


Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od daty złożenia podania. Składający podanie otrzymuje zezwolenie jednorazowe, które odbiera osobiście w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Zgorzelec /pokój 015/.


Podstawa prawna:

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity; Dz.U.2016.487 z póżn. zm./

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz.U.2016.23/.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Żaneta Łaskarzewska
Data na dokumencie:06.02.2014
Data publikacji:06.02.2014 12:11