NAZWA SPRAWY: Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer pokoju - 011 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0174, 0175 oraz 0170
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty: Zgodnie z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetrgu.

3. Opłaty:

 • Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Termin przetargu wskazywany jest
w ogłoszeniu o przetrgu

5. Tryb odwoławczy:

 • Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Burmistrz Miasta Zgorzelec podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste) poprzez:
  • wywieszanie wykazów na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgorzelec
   ul. Domańskiego 6, I piętro;
  • umieszczenie informacji na stronach internetowych urzędu;
  • informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości w prasie lokalnej.
 • Po okresie wywieszenia wykazów nieruchomości Burmistrz może ogłosić przetarg. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia o przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, zamieszczenie na stronach internetowych urzędu. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany jest w prasie:
  • co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro i niższa niż 100.000 euro
   – w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazująca się nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej;
  • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro – w prasie codziennej ogólnokrajowej oraz na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej;
  • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro – w prasie codziennej ogólnokrajowej, co najmniej dwukrotnie oraz na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.
  • W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, które spełniły warunki wskazane w ogłoszeniu o przetargu.
 • Osoba ustalona w wyniku przetargu, jako nabywca nieruchomości  zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za nabywaną nieruchomość i zawarcia umowy sprzedaży lub oddania
  w użytkowanie wieczyste nieruchomości w wyznaczonym terminie.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 010 i 011, I piętro – tel. 75 77 59 900 wew. 0174 oraz 0175.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7/ pierwsze piętro/ pokój 011/

 

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • Uchwała nr 192/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:15.09.2008 22:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.04.2018
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:28.02.2022 12:48