Konkurs na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.

 

 

 


 

 

 

Burmistrz Miasta Zgorzelec zaprasza osoby prawne i fizyczne do współpracy w zakresie realizacji zadań w  2015 r. określonych w ustawie z dnia 26 października o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  Dz. U. 2012 r., poz.1356 j.t. oraz ustawie  z dnia29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. 2012r., poz. 124 j.t.    

 

 

                                                 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Andrzej Pałys
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2014 14:33