OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
z dnia 13 lutego 2009r.

 

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz.717 ze zm.).
 
podaje się do publicznej  wiadomości

o wydaniu decyzji Nr 3/09 z dnia 11.02.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Parku Nadnyskiego wraz z łącznikiem pomiędzy Bulwarem Greckim i mostem im. Jana Pawła II w Zgorzelcu obejmującej budowę: dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów, instalacji wodno - kanalizacyjnej, oświetlenia i małej architektury (dz. nr 10,3,9 (Obr. VII, AM-3), dz. nr 4/8,2,3,(Obr. VII, AM-2), dz. nr 3 (Obr. VII, AM-1), dz. nr 138,159 (Obr. IV, AM-4)).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta  tut. Urzędu ul. Domańskiego 7.


Zatwierdziła: Karolina Boreczek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestrycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:13.02.2009 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:13.02.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:06