OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
z dnia 13 lutego 2009r.


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz.717 ze zm.).
 

 

podaje się do publicznej  wiadomości


o wydaniu decyzji Nr 2/09 z dnia 11.02.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Skweru im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Zgorzelcu w zakresie: układu komunikacyjnego, sieci  wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia oraz małej architektury ( dz. nr 8/1( Obr. VII AM-2)).


Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie
siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta  tut.
Urzędu ul. Domańskiego 7.


Zatwierdziła: Karolina Boreczek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestrycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:13.02.2009 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:13.02.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:05