NAZWA SPRAWY: Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer pokoju - 010 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0175 oraz 0170
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie, w treści którego należy podać położenie działki, tj. obręb, arkusz mapy,
  numer działki oraz powierzchnię;

 • mapa bądź jej kserokopia z zaznaczoną działką do sprzedaży lub do oddania
  w  użytkowanie wieczyste.

3. Opłaty:

 • Podanie o sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania
  oraz załączniki do podania są wolne od opłat skarbowych.

 • Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe.

 • W przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej części na cele mieszkaniowe, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobom, które zamierzają tę nieruchomość lub jej część nabyć, bonifikata może być udzielona do wysokości 99% ceny nieruchomości. Warunkiem sprzedaży nieruchomości lub jej części jest złożenie  wniosku łącznie przez właścicieli wszystkich lokali znajdujących się w tym budynku.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane
  w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 • Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii oraz opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykupem lokalu.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Właściciel (właściciele) lub użytkownik wieczysty (użytkownicy wieczyści) może dokupić
  w drodze bezprzetargowej nieruchomość lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej
  w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Sprzedaż uwarunkowana jest m.in. zgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

  • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;

  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 010.

 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 010, I piętro – tel. 75 77 59 900 wew. 0175.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

 • Uchwała nr 192/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:15.09.2008 22:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.04.2018
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:28.02.2022 12:45