WGPA.0866-6/09                                Zgorzelec, dnia 23.02.2009r.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
z dnia 23 lutego 2009r.

 

 

 

 

         Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80, poz.717 ze zm.).

 

 

 

 

podaje się do publicznej  wiadomości

 

 

 

 

o wydaniu decyzji Nr 4/09 z dnia 23.02.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Zgorzelcu przy ul. Karłowicza (dz. nr 2/7, 2/33, 7, 8/5, 8/26  (Obr. V, AM-3)).


Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta  tut. Urzędu ul. Domańskiego 7.

 

 


Sporządziła: Adriana Łapińska

Zatwierdziła: Karolina Boreczek

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:23.02.2009 15:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:23.02.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:02