WGPA.0866- 8 /09                                               Zgorzelec, dnia 25.02.2009r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

 

 

 

 

Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

 

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

 

o wszczęciu postępowania na wniosek Energoekspert Sp.zo.o., 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7, działającego z upoważnienia Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp.zo.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej łączącej system grzewczy Ciepłowni przy ul. Groszowej z lokalnym systemem grzewczym kotłowni gazowej przy ul. Orzeszkowej 52c (dz. nr 21, 16, 20/2, 19/1 (Obr. VII, AM-5)).

 

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi  Interesanta tut. Urzędu,ul. Domańskiego 7.

 


Sporządziła: Wanda Kuriata

Zatwierdziła: Karolina Boreczek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:27.02.2009 13:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.02.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:00