NAZWA SPRAWY: Ustanawianie odpłatnej służebności przesyłu

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer pokoju - 011 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0173 oraz 0170
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie w sprawie wyrażenia zgody na przebieg projektowanej inwestycji przez grunt stanowiący własność Gminy Miejskiej Zgorzelec;

 • mapa z zaznaczonym przebiegiem projektowanej inwestycji;

 • wypis z ewidencji gruntów działki przez którą ma przebiegać inwestycja.

3. Opłaty:

 • Podania o czasowe zajęcie gruntów wraz z załącznikami do podania są wolne od opłat skarbowych.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Inwestor zainteresowany czasowym zajęciem gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec w związku z prowadzeniem prac związanych z budową lub remontem urządzeń gazowych, elektrycznych, energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych winien złożyć podanie w tej sprawie.

 • Burmistrz Miasta Zgorzelec podejmuje decyzję w sprawie przebiegu projektowanej trasy inwestycji w oparciu o komplet ww. dokumentów.

 • Prawo wejścia z inwestycją na grunt stanowiący własność Gminy Miejskiej Zgorzelec jest uzależnione od zawiadomienia Urzędu Miasta o dokładnym terminie rozpoczęcia  i zakończenia prac wraz z określeniem powierzchni gruntu jaki zostanie zajęty pod inwestycję. Informacje te stanowią podstawę do wystawienia stosownego zezwolenia na czasowe zajęcie gruntu i naliczenia należnej opłaty.

 • Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

  • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;

  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 011.

 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 011, I piętro – tel. 75 77 59 900 wew. 0173.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Dział II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

 • Uchwała nr 217/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia  28 października 2008 r. w sprawie zasad
  i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec ze zm.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustanawianie odpłatnej służebności przesyłu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:15.09.2008 22:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.04.2008
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:28.02.2022 13:04