Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Grażyna Szkolnicka
Data publikacji:27.11.2015 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.11.2015
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:11.02.2016 13:42