Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 1 do SIWZ ze względu na wielkość został podzielony na części:

1) Załącznik Nr 1 do SIWZ - Część I

2) Załącznik Nr 1 do SIWZ - Część II

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie, wdrożenie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych pakingów na terenie miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Grażyna Szkolnicka
Data publikacji:01.12.2015 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.12.2015
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:11.03.2016 10:59