Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Zgorzelec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Martyna Małaszewska
Data publikacji:29.12.2015 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.12.2015
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:29.02.2016 09:50