NAZWA SPRAWY: Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer pokoju - 09 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0 177 oraz 0170
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

 

2. Wymagane dokumenty:

  • wniosek (podanie) zawierający oświadczenie o stanie rodzinnym i źródłach utrzymania;

  • dokument potwierdzający wysokość dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (np. zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z  Powiatowego Urzędu Pracy itp.).

3. Opłaty:

  • Wnioski (podania) oraz załączniki do wniosków są wolne od opłat skarbowych.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • 14 dni od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

5. Tryb odwoławczy:

  • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

  • Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski'', na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

  • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 09, I piętro – tel. 75 77 59 900 wew. 0177.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

  • Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:16.09.2008 08:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.04.2018
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:28.02.2022 13:02