Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej

NAZWA SPRAWY: Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer pokoju - 09 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 52 554; 75 77 59 946
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

  • wniosek (podanie) zawierający oświadczenie o stanie rodzinnym i źródłach utrzymania;

  • dokument potwierdzający wysokość dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (np. zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z  Powiatowego Urzędu Pracy itp.).

3. Opłaty:

  • Wnioski (podania) oraz załączniki do wniosków są wolne od opłat skarbowych.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • 14 dni od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

5. Tryb odwoławczy:

  • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

  • Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski'', na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

  • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 09, I piętro – tel. 75 77 52 554.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

  • Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.04.2018
Data publikacji:16.09.2008 08:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.02.2019 13:59 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
04.02.2019 12:43 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
01.02.2019 11:51 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
01.02.2019 08:55 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
01.02.2019 08:44 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
30.01.2019 11:03 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
30.01.2019 10:39 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
30.01.2019 10:38 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
16.01.2019 08:01 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.12.2018 12:01 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.12.2018 11:23 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.12.2018 11:22 Dodano załącznik "WNIOSEK O UDZIELENIE BONIFIKATY OD
OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ LUB WYKORZYSTYWANEJ
NA CELE MIESZKANIOWE"

(Renata Zawada)
10.12.2018 11:22 Usunięto załącznik WNIOSEK O UDZIELENIE BONIFIKATY OD
OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ LUB WYKORZYSTYWANEJ
NA CELE MIESZKANIOWE

(Renata Zawada)
26.04.2018 11:10 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
03.04.2017 08:51 Edycja dokumentu (Justyna Łaszczewska)
08.03.2016 08:54 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.09.2015 08:18 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
02.09.2014 15:48 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
02.09.2014 15:45 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.06.2014 10:29 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
06.06.2014 10:09 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
04.06.2014 09:27 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
16.09.2013 14:25 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
20.03.2013 10:09 Edycja dokumentu (Ewelina Lipko)
20.03.2013 09:08 Edycja dokumentu (Ewelina Lipko)
20.03.2013 09:03 Edycja dokumentu (Ewelina Lipko)
21.02.2013 12:32 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
04.02.2013 14:28 Dodano załącznik "WNIOSEK O UDZIELENIE BONIFIKATY OD
OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ LUB WYKORZYSTYWANEJ
NA CELE MIESZKANIOWE"

(Renata Zawada)
04.02.2013 14:27 Usunięto załącznik Wniosek o udzielenie bonifikaty od
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej
na cele mieszkaniowe

(Renata Zawada)
05.10.2011 08:37 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie bonifikaty od
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej
na cele mieszkaniowe"

(Dorota Mazerant)
16.02.2011 08:55 Edycja dokumentu (Dagmara Kromolicka)
15.02.2010 09:28 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
03.03.2009 16:49 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
26.02.2009 12:09 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
26.02.2009 12:06 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
10.02.2009 16:41 Edycja dokumentu (Dagmara Kromolicka)
06.02.2009 11:02 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
07.11.2008 10:48 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
22.09.2008 16:57 Edycja dokumentu (Dagmara Kromolicka)
22.09.2008 16:46 Edycja dokumentu (Dagmara Kromolicka)
22.09.2008 12:20 Edycja dokumentu (Dagmara Kromolicka)
22.09.2008 11:53 Edycja dokumentu (Dagmara Kromolicka)
22.09.2008 11:46 Edycja dokumentu (Dagmara Kromolicka)
15.09.2008 12:05 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)