Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 2164) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Grażyna Szkolnicka
Data publikacji:04.04.2016 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.04.2016
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:29.07.2016 08:44