WGPA.0806-9/09                                                  Zgorzelec, dnia 24.03.2009r.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)
 

 

 

 

 

podaje się do publicznej wiadomości
 

 

 

o wszczęciu postępowania na wniosek „ARKOS” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Pana Włodzimierza Niziołka, działającego z upoważnienia EnergiaPro S.A., ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci niskiego oraz średniego napięcia w Zgorzelcu przy ulicy Daszyńskiego (dz. nr 1, 85/22, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 109, 111/1, 115, 118, 120/4, 123, 124, 125, 126, 133/10, 134, 135/1, 135/3, 136/2, 138 (Obr. IV, AM-4), dz. nr 104 (Obr. IV, AM-1),dz. nr 1 (Obr. VI, AM-1), dz. nr 10, 12, 38 (Obr. VII, AM-1).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi  Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.

 

 

 

 


Sporządziła: Karolina Boreczek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:25.03.2009 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.03.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:58