NAZWA SPRAWY: ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

Numer pokoju - 109, I piętro

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numery telefonu - 75 77 59 900 wew. 0138, 0139

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony  wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  • dowód lub paszport osoby

3. Opłaty:

Od wydanego zaświadczenia zawierającego pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł, płatną w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec bądź przelewem na rachunek  bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

6. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1191).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).
  • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).
  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

7. Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Data publikacji:30.05.2016 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Boryczewska
Data aktualizacji:07.07.2022 10:55