Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza m.in.: przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe na bezpłatne, jednodniowe spotkanie informacyjne. Na spotkaniu omówione będą kwestie dotyczące aplikowania o środki UE w ramach ogłoszonego na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl konkursu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, dot. poddziałania: 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – nabór OSI - Schemat 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków.


Spotkanie odbędzie się  12 lipca 2016 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy dokonać zgłoszenia udziału osób w spotkaniu do dnia 11 lipca 2016 r. do godz. 08:30, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.


Szczegółowe informacje nt. spotkania można uzyskać: w Dziale Programowania Funduszy Europejskich - telefon: 71/776 98 28, 71/776 99 68 oraz na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące dzialania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa Krzysiek
Data publikacji:01.07.2016 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Krzysiek
Data aktualizacji:29.08.2016 14:35