WGPA.1430.12.2016                                                                         Zgorzelec, dnia 18 lipca 2016r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

 

Stosownie  do art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego „PROKOM” S.C. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Podwale 17A działającego z upoważnienia Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Groszowej 1 w sprawie:

 

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od komory K-4 do komory K-7 (rejon ulic ks. J. Kozaka- T. Kościuszki w Zgorzelcu) (dz. nr 5/7, 5/8, 6, 9/1 (Obr. IV) i dz. nr 2 (Obr. V, AM-1)).

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Paulina Pykacz

Zatwierdziła: Karolina Jakubowska

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:18.07.2016 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.07.2016
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 11:19